Tax alerts

Novosti

Poreske novosti

Deloitte Bosna i Hercegovina

Arhiv novosti

2019.

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH
Poreske novosti, decembar 2019.

 

2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
Poreske novosti, novembar 2018.

Novi Stav Ministarstva o korištenju porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja
Poreske novosti, jul 2018.

Članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo
Poreske novosti, mart 2018.

Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza
Poreske novosti, mart 2018.

Novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Poreske novosti, februar 2018.

Članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo
Poreske novosti, februar 2018.

2017.

Izmjene iz oblasti indirektnih poreza u BiH
Poreske novosti, decembar 2017.

Odluke donesene od strane Agencije za bankarstvo FBiH
Poreske novosti, novembar 2017.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima Republike Srpske
Poreske novosti, novembar 2017.

Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH
Poreske novosti, septembar 2017.

Osnivanje podružnice stranog pravnog lica na teritoriji FBiH
Poreske novosti, jul 2017.

Obavještenja Porezne uprave FBiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove
Poreske novosti, June 2017.

Izmjene Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova
Poreske novosti, Maj 2017.

Izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost
Poreske novosti, Maj 2017.

Uputstvo o načinu pokretanja postupka zajedničkog dogovaranja u skladu s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su na snazi u Bosni i Hercegovini
Poreske novosti, Mart 2017.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit
Poreske novosti, Februar 2017.

Uputstvo o podnošenju zahtjeva za tumačenje međunarodnog sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Poreske novosti, Februar 2017.

Osnivanje podružnice stranog pravnog lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („FBiH“)
Poreske novosti, Februar 2017.

2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
Poreske novosti, Septembar 2016.

Pravilnik o transfernim cijenama
Poreske novosti, Avgust 2016.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
Poreske novosti, Avgust 2016.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
Poreske novosti, Jul 2016.

Upute o postupanju sa radnom knjižicom nakon 30.06.2016. godine
Poreske novosti, Jun 2016.

Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH
Poreske novosti, Jun 2016.

Zakon o finansijskom poslovanju
Poreske novosti, Jun 2016.

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine
Poreske novosti, Jun 2016.

Zakon o porezu na dobit FBiH
Poreske novosti, Mart 2016.

 

2015.

Pravilnici o porezu na dohodak Republike Srpske
Poreske novosti, Decembar 2015.

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu obračuna i uplati doprinosa
Poreske novosti, Decembar 2015.

Konvencija između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprečavanje utaje poreza na dohodak i kapital
Poreske novosti, Decembar 2015.

Zakon o strancima
Poreske novosti, Novembar 2015.

Zakon o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije i kontrole i naplate doprinosa
Poreske novosti, Novembar 2015.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
Poreske novosti, Novembar 2015.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
Poreske novosti, Oktobar 2015.

Novi Zakon o privrednim društvima
Poreske novosti, Oktobar 2015.

Zakon o dopunama Zakona o prekršajima
Poreske novosti, Oktobar 2015.

Uredba o načinu i uvjetima plaćanja gotovim novcem
Poreske novosti, Septembar 2015.

Usvajanje novog Zakona o radu
Poreske novosti, August 2015.

Usvajanje novog Zakona o carinskoj politici u BiH
Poreske novosti, Jul 2015.

Usvajanje novog Zakona o igrama na sreću
Poreske novosti, Jun 2015.

Usvajanje novog Zakona o unutrašnjem platnom prometu
Poreske novosti, Jun 2015.

Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza (period 2015. godina – 2017.godina)
Poreske novosti, Jun 2015.

„JP Autoceste FBiH“ registrovane za PDV – očekivano uvođenje PDV-a na cestarine
Poreske novosti, April 2015.

Uputstvo o preduzimanju mjera osiguranja u postupku registracije i upisa u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
Poreske novosti, Mart 2015.

Uputstvo o uslovima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH
Poreske novosti, Mart 2015.

2013.

Izmjena i dopuna Zakona o postupku indirektnog oporezivanja
Poreske novosti, Novembar 2013.

Odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o akcizama na cigarete za 2014. godinu
Poreske novosti, Novembar 2013.

Osnivanje podružnica stranih pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine
Poreske novosti, Oktobar 2013

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Poreske novosti, Septembar 2013.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Republike Azerbejdžan
Poreske novosti, Septembar 2013.

Zakon o šumama Zeničko-dobojskog kantona
Poreske novosti, Avgust 2013.

Posljednje izmjene poreskih propisa
Poreske novosti, Mart 2013
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit Republike Srpske.

Je li Vam ovo bilo korisno