Tax alerts

Novosti

Poreske novosti

Deloitte Bosna i Hercegovina

Arhiv novosti

2015.

Pravilnici o porezu na dohodak Republike Srpske
Poreske novosti, Decembar 2015.

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu obračuna i uplati doprinosa
Poreske novosti, Decembar 2015.

Konvencija između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprečavanje utaje poreza na dohodak i kapital
Poreske novosti, Decembar 2015.

Zakon o strancima
Poreske novosti, Novembar 2015.

Zakon o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije i kontrole i naplate doprinosa
Poreske novosti, Novembar 2015.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
Poreske novosti, Novembar 2015.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
Poreske novosti, Oktobar 2015.

Novi Zakon o privrednim društvima
Poreske novosti, Oktobar 2015.

Zakon o dopunama Zakona o prekršajima
Poreske novosti, Oktobar 2015.

Uredba o načinu i uvjetima plaćanja gotovim novcem
Poreske novosti, Septembar 2015.

Usvajanje novog Zakona o radu
Poreske novosti, August 2015.

Usvajanje novog Zakona o carinskoj politici u BiH
Poreske novosti, Jul 2015.

Usvajanje novog Zakona o igrama na sreću
Poreske novosti, Jun 2015.

Usvajanje novog Zakona o unutrašnjem platnom prometu
Poreske novosti, Jun 2015.

Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza (period 2015. godina – 2017.godina)
Poreske novosti, Jun 2015.

„JP Autoceste FBiH“ registrovane za PDV – očekivano uvođenje PDV-a na cestarine
Poreske novosti, April 2015.

Uputstvo o preduzimanju mjera osiguranja u postupku registracije i upisa u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
Poreske novosti, Mart 2015.

Uputstvo o uslovima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH
Poreske novosti, Mart 2015.

2013.

Izmjena i dopuna Zakona o postupku indirektnog oporezivanja
Poreske novosti, Novembar 2013.

Odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o akcizama na cigarete za 2014. godinu
Poreske novosti, Novembar 2013.

Osnivanje podružnica stranih pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine
Poreske novosti, Oktobar 2013

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Poreske novosti, Septembar 2013.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Republike Azerbejdžan
Poreske novosti, Septembar 2013.

Zakon o šumama Zeničko-dobojskog kantona
Poreske novosti, Avgust 2013.

Posljednje izmjene poreskih propisa
Poreske novosti, Mart 2013
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit Republike Srpske.

Je li Vam ovo bilo korisno