Novosti

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu obračuna i uplati doprinosa

Poreske novosti, Decembar 2015.

U „Službenim novinama FBiH" broj 98/15 od 23.12.2015. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i uplati doprinosa. Pravilnik je stupio na snagu 24.12.2015. godine i usaglašen je sa izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima iz „Službenih novina FBiH", broj 91/15.

Izmijenili su se obrasci:

  • Obrazac 2001-A - Specifikacija uz isplatu plaće zaposlenika sa prebivalištem u RS i BDBiH u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica i
  • Obrazac 2002 - Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika.

Objavljen je Novi obrazac 2002-A - Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u RS i BDBiH, koji samostalnu djelatnost obavlja na teritoriji FBiH.

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Samir Hadžić
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
Jadranska bb, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel/Direct: +387 (0)33 277 560 | Fax: +387 (0)33 277 561| Mobile: +387 (0)61 796 067
shadzic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Je li Vam ovo bilo korisno