Novosti

Zakon o strancima

Poreske novosti, Novembar 2015.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 88/15 od 17.11.2015. godine objavljen je Zakon o strancima. Zakon stupa na snagu dana 25.11.2015.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje da važi Zakon kretanju i boravku stranaca i azilu („Sl. glasnik BiH“, br.36/08 i 87/12), izuzev Poglavlja VII, Međunarodna i privremena zaštita (azil), koja ostaje na snazi do stupanja na snagu zakona kojim se uređuje oblast azila. Podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o kretanju i boravku stranaca primjenjuju se do donošenja novih podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o strancima, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.
 

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Samir Hadžić
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
Jadranska bb, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel/Direct: +387 (0)33 277 560 | Fax: +387 (0)33 277 561| Mobile: +387 (0)61 796 067
shadzic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Je li Vam ovo bilo korisno