Novosti

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

Poreske novosti, Oktobar 2015.

U „Službenim novinama FBiH“, broj 82/15 od 23.10.2015. godine, objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem koja stupa na snagu 31.10.2015.

Uredbom je određeno da poslovni subjekti u obavljanju djelatnosti mogu plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate sa svog računa i za svrhe povrata PDV stranim državljanima u gotovini u skladu s važećim PDV propisima. Izmjenama je zabranjeno i plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu.

U pogledu uplate gotovog novca, Uredba određuje da su poslovni subjekti čiji dnevni priliv gotovog novca ne prelazi 200,00 KM ili su udaljeni od ovlaštene organizacije 15 i više kilometara, dužni uplatu gotovog novca izvršiti u roku od pet radnih dana, a priređivači igara na sreću dužni su uplatu za proteklih sedam dana izvršiti najkasnije u sljedeći utorak. Navedeno se ne odnosi na poduzetnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu. Ostali poslovni subjekti dužni su uplatu izvršiti istog, a najkasnije narednog radnog dana.

Uredbom su proširene kaznene odredbe i određeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kazniti poslovni subjekt koji vrši plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko u gotovom novcu.

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Samir Hadžić
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
Jadranska bb, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel/Direct: +387 (0)33 277 560 | Fax: +387 (0)33 277 561| Mobile: +387 (0)61 796 067
shadzic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Haris Jašarević
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 161 102
hjasarevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba
 

Je li Vam ovo bilo korisno