Novosti

Dodatak uz PDV prijavu

Poreske novosti, April 2014.

Prema informaciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH (u daljem tekstu „UIO“), koja je 9. aprila 2014. godine postavljena na web stranici UIO, PDV obveznici su dužni da uz mjesečnu PDV prijavu dostavljaju dodatak (tj. „D PDV“). Ova obaveza počinje sa podnošenjem PDV prijave za april 2014. godine.

Obrazac D PDV i Uputstvo za popunjavanje obrasca možete pronaći na sljedećem linku: http://www.uino.gov.ba/b/index.html.

Skrećemo pažnju da UIO još uvijek nije usvojila/objavila pravni akt kojim se uvodi pomenuti dodatak uz PDV prijavu.

Informisat ćemo Vas o svim novim informacijama po ovom pitanju.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte.

Je li Vam ovo bilo korisno