Novosti

„JP Autoceste FBiH“ registrovane za PDV – očekivano uvođenje PDV-a na cestarine

Poreske novosti, April 2015.

Prema informacijama iz domaćih medija i javnim registrom poreskih obveznika (www.uino.gov.ba) JP Autoceste FBiH je postalo obveznik poreza na dodatu vrijednost, što implicira početak obračuna PDV-a na cestarinu u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost.

Ukoliko uslugu korištenja autoceste koriste u svrhe prometa koji podliježu oporezivanju te uz ispunjenje ostalih (formalnih) uslova propisanih Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i podzakonskim aktima, poreski obveznici će na takvu uslugu imati pravo odbitka ulaznog poreza.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba
 

Je li Vam ovo bilo korisno