Novosti

Zakon o šumama Zeničko-dobojskog kantona

Poreske novosti, Avgust 2013.

U Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu “ZDK”) broj 8/13 od 18.07.2013. godine objavljen je Zakon o šumama Zeničko-dobojskog kantona, koji je stupio na snagu dana 26.07.2013. godine.

Prema članu 52 stav 1 Zakona o šumama Zeničko-dobojskog kantona ("Sl. novine ZDK", br. 8/13), naknadu za općekorisne funkcije šuma u visini od 0,07 % od ukupno ostvarene godišnje dobiti, plaćaju sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji ZDK, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van ZDK, a obavljaju djelatnost na teritoriji ZDK.

Od obaveze plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma izuzimaju se: korisnici državnih šuma i šumskog zemljišta, javne institucije, humanitarne organizacije, udruženja i fondacije (izuzev onih koji obavljaju djelatnost radi sticanja dobiti), te pravna lica koja upošljavaju preko 50% invalidnih lica (bez obzira na obavljanje djelatnosti radi sticanja dobiti).

Naknada iz stava 1 ovog člana uplaćuje se tromjesečno i po završnom godišnjem računovodstvenom izvještaju.

Je li Vam ovo bilo korisno