Novosti

Izmjene i dopune Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine

Poreske novosti, Avgust 2014.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, koji je objavljen u „Službenim novinama FBiH“, broj: 63/14, stupio je na snagu 14.8.2014. godine.

Izmjena uvodi mogućnost upisa podružnice stranog pravnog lica u registar poslovnih subjekata.

Podružnica stranog društva upisuje se u registar suda na čijem području je sjedište podružnice. Propisana je lista dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz prijavu za upis u registar osnivanja podružnice stranog pravnog lica (popratna dokumentacija uključuje izvod iz registra stranog pravnog lica, odluku o osnivanju, imenovanje lica ovlaštenog za zastupanje, skraćeni godišnji finansijski izvještaj osnivača i druge propisane dokumente).

Sve isprave se podnose u originalu i ovjerenom prevodu na jedan od službenih jezika u BiH.

Rješenje o registraciji podružnice stranog pravnog društva registarski sud po službenoj dužnosti dostavlja Poreznoj upravi Federacije BiH, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvu sigurnosti BiH – Odjel za strance (ukoliko je ovlašteno lice strani državljanin).

Napominjemo da je ovim zaokružena pravna regulativa i omogućena registracija poslovnih jedinica stranih pravnih lica u skladu sa Zakonom o porezu na dobit FBiH. Deloitte će pratiti kako će funkcionisati registracija u praksi.

Dodatno vas želimo obavijestiti da ova izmjena Zakona također smanjuje administrativni trošak za društva koja posluju na teritoriji Federacije BiH time što se smanjuje broj postupaka i dokumenata koji su predmet notarske obrade (npr. uvećanje/ smanjenje osnovnog kapitala za dionička društva, promjena firme, promjena sjedišta društva, promjena djelatnosti, promjena odgovornosti subjekta upisa za druge subjekte, promjena lica ovlaštenog za zastupanje i drugo). Međutim, ukoliko se promjena odnosi na stavke iz osnivačkog akta ili statuta društva, iste moraju i dalje biti predmet notarske obrade.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno