Novosti

Izmjene i dopune Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini vezano za bezalkoholna pića, pivo i vina

Poreske novosti, Avgust 2014.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj: 60/14, stupio je na snagu 12.7.2014. godine, a primjenjuje se od 1.9.2014. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona predviđa se izmjena člana 18. koji tretira iznos akcize za bezalkoholna pića, pivo i vina koje će iznositi po litru:

bezalkoholna pića 0,10 KM (nema promjene u odnosu na prethodni iznos)
pivo 0,25 KM (uvećanje od 0,05 KM u odnosu na prethodni iznos)
vino 0,25 KM (nema promjene u odnosu na prethodni iznos)
Izuzetno, proizvođač piva čija je prosječna proizvodnja u posljednje tri godine manja od 400.000 hl, akcizu plaća 0,20 KM/ l. Pravo na nižu stopu akciza na pivo može ostvariti i uvoznik pod uslovom da ima dokaz da je pivo nabavio od proizvođača čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hl.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje će donijeti pravilnik sa bližim odredbama o ostvarivanju prava korištenja niže stope.

Dodatno izmjena zakona predviđa novčanu kaznu od 1.000 do 200.000 KM za pravno lice ako da netačne podatke u cilju primjene niže stope.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno