Novosti

Pravilnik o transfernim cijenama

Poreske novosti, avgust 2016.

U ovom izdanju: Pravilnik o transfernim cijenama FBiH

Uvod

Zakon o porezu na dobit FBiH (u nastavku „Zakon“) stupio je na snagu 05.03.2016. godine, te smo čekali nekoliko mjeseci na objavljivanje Pravilnika o transfernim cijenama (u nastavku „Pravilnik“). Pravilnik je objavljen u zakonom propisanom roku dana 26.08.2016. godine u Službenim novinama FBiH, br. 67/16. Pravilnik detaljnije reguliše obaveze u vezi sa transfernim cijenama u Federaciji BiH.

Općenito možemo pronaći dosta poveznica Pravilnika sa OECD Smjernicama o transfernim cijenama, te je metodologija pravdanja da su transakcije između povezanih lica u skladu sa principom tržišnosti skoro pa izjednačen sa OECD pravilima, uz naravno određene lokalno specifične dodatke. Analizom Pravilnika možemo identifikovati i određena uputstva koja se mogu povezati sa globalnim poreskim projektom poznatim pod skraćenicom BEPS.

Odredbe Pravilnika možemo podijeliti u dva segmenta:

 1. Obaveze društava koja posluju na teritoriji FBiH – primjenjive od 27.08.2016. godine.
 2. Obaveze međunarodnih grupacija – primjenjive od 01.01.2018. godine.
   

Povezana lica

Povezanim licem se u principu smatraju sva fizička lica ili pravna lica koja direktno ili indirektno posjeduju 25% udjela u kapitalu rezidenta ili više od 25% glasačkih prava. Šta se dodatno smatra povezanim licem je detaljnije opisano u Zakonu i Pravilniku. Međutim, novina koju uvodi Pravilnik jeste da se povezanim licem smatra i lice za koje se utvrdi da sa poreznim obveznikom svjesno ulaze u poslovni odnos, s ciljem prijenosa dobiti, te će se takve transakcije tretirati kao da su sa povezanim licem.
 

Dokumentacija o transfernim cijenama

 • Pravilnik uvodi pripremu dva seta dokumentacije (u nastavku „TP dokumentacija“):
  • Dokumentacija pripremljena za potrebe rezidenta FBiH (tzv. „local file“)
  • Dokumentacija pripremljena na nivou grupe (tzv. „master file“). Ovaj segment se odnosi na grupe kompanija koje posluju u dvije ili više država te na konsolidovanom nivou ostvaruju preko 1.5 milijardi KM bruto prihoda.
    

Obaveza pripreme dokumentacije o transfernim cijenama za društva koja posluju unutar FBiH

U nastavku vam predstavljamo glavne odredbe za rezidente FBiH:

 • TP dokumentacijom porezni obveznik dokazuje da je izvršio temeljitu procjenu svojih transakcija sa povezanim licima po pravilima transfernih cijena, prije ili u vrijeme podnošenja porezne prijave. Dakle, društvo je u obavezi da izvrši analizu transakcija i iskaže razlike u odgovarajućim obrascima poreza na dobit. Međutim, prema zaključcima koji se mogu donijeti iz Pravilnika i Zakona, obveznik nije u obavezi da predaje dokumentaciju o transfernim cijenama zajedno sa prijavom u PU FBiH (osim standardizirani obrazaca propisanih Pravilnikom), već će istu dostaviti poreznoj inspekciji u roku od 45 dana od dana kada to PU FBiH zatraži službenim putem.
 • Ukratko, dokumentacija o transfernim cijenama treba da sadrži sljedeće (detalje obavezujućih sekcija možete pronaći u Pravilniku):
  • Opće informacije o poreznom obvezniku;
  • Opis poslovanja poreznog obveznika;
  • Opis transakcija, uključujući funkcionalnu analizu sredstava, rizika i funkcija;
  • Analiza transferne cijene (uključujući izbor metode transferne cijene, izbor testirane strane, detalji o uporedivoj transakciji i pregled kriterija koji su utjecali na izbor, analiza uporedivosti transakcije, detaljni pregled bilo kojih prilagođavanja, cijena / marža van dohvata ruke, način obračuna, i drugi podaci);
  • Drugi podaci od značaja za transferne cijene.
 • TP dokumentacija treba da bude na jednom od službenih jezika u BiH, s tim da Master file može biti na engleskom jeziku. Međutim, Porezna uprava FBiH zadržava pravo da zatraži prevođenje TP dokumentacije.
 • Pravilnik uvodi postupak otklanjanja dvostrukog oporezivanja na teritoriji FBiH ukoliko grupa posluje preko dva ili više povezanih lica na teritoriji FBIH i uz ispunjavanje Pravilnikom propisanih kriterija od kojih je najbitniji da društva ne smiju poslovati sa gubitkom ili koristiti poreske olakšice ukoliko će koristiti ovu mogućnost.
   

Obaveza pripreme dokumentacije o transfernim cijenama na nivou grupe

U nastavku predstavljamo osnove odredbe u vezi sa obavezom za međunarodne grupe:

 • Matično pravo lice je dužno dostaviti nadležnoj jedinici Porezne uprave na obrascu CBC-901 (novi obrazac koji je sastavni dio Pravilnika) godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica;
 • Obrazac CBC-901 se podnosi do 31.03. marta tekuće godine za prethodnu godinu, te okvirno sadrže sljedeće podatke:
  • Pregled svih pravnih lica iz grupe po jurisdikcijama, te njihove funkcije unutar grupe;
  • Pregled prihoda, poreza i poslovnih aktivnosti po poreznim jurisdikcijama.
 • Napominjemo da je obrazac na lokalnom jeziku.
 • Primjena obaveza za multinacionalne korporacije je od 01.01.2018. godine, s tim što je potrebna značajna priprema da bi ste bili u mogućnosti da pravovremeno prikupite sve potrebe informacije o povezanim licima.
   

Novi obrasci

Pravilnik uvodi tri nova obrasca:

 • Obrazac TP-900 – Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena.
 • Obrazac TP-902 – Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica (priprema pravno lice koje ima transakcije preko 500.000 KM sa povezanim licem tokom finansijske godine.
 • Obrazac CBC-901 – Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica.
   

Kako vam Deloitte može pomoći:

Priprema dokumentacije o transfernim cijenama;

 • Analiza da li ste u obavezi da pripremate dokumentaciju o transfernim cijenama;
 • Planiranje budućih transakcija sa povezanim licima;
 • Priprema ugovora i druge propratne dokumentacije sa povezanim licima u svrhu adekvatnijeg dokumentovanja transfernih cijena;
 • Podrška prilikom popunjavanja obaveznih formulara u vezi sa transfernim cijenama.

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Haris Jašarević
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 161 102
hjasarevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Je li Vam ovo bilo korisno