Novosti

Konvencija između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprečavanje utaje poreza na dohodak i kapital

Poreske novosti, Decembar 2015.

U „Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori“, broj: 10/15 od 17.12.2015. godine objavljena je Konvencija između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprečavanje utaje poreza na dohodak i kapitala.

Konvencija stupa na snagu dana 17.12.2015. godine.

Datum početka primjene Konvencije još uvijek nije poznat, s obzirom da Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nije dobilo potvrdu od o ratifikaciji Konvencije u Republici Poljskoj.

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Samir Hadžić
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
Jadranska bb, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel/Direct: +387 (0)33 277 560 | Fax: +387 (0)33 277 561| Mobile: +387 (0)61 796 067
shadzic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Je li Vam ovo bilo korisno