Novosti

Izmjene iz oblasti indirektnih poreza u BiH

Poreske novosti, decembar 2017.

U „Službenom glasniku BiH”, broj 84/16 od 24.11.2017. i 85/16 od 01.12.2017. godine objavljeni su podzakonski akti iz oblasti indirektnih poreza, konkretno iz oblasti poreza na dodatu vrijednost („PDV“) i akciza. U nastavku slijedi kratak prikaz najvažnijih izmjena u usvojenim podzakonskim aktima.

PDV

Podzakonski akti usvojeni iz oblasti PDV i najznačajnije novosti koje smo izdvojili iz svakog usvojenog akta predstavljeni su u tabeli u tekstu ispod:

Podzakonski akt
Najznačajnije novosti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o PDV

Uvodi se obaveza dostavljanja PDV prijave UIO elektronskim putem, počevši od poreznog perioda januar 2019. godine. Izuzetno, obveznicima je omogućeno dostavljanje PDV prijave u elektronskom obliku i prije poreznog perioda januar 2019. godine, uz preduvjet da se obveznik registruje kod UIO za elektronske usluge.
Pravilnik se primjenjuje od 1. januara 2018. godine.

Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza

Velikih obveznici indirektnih poreza za period 2018. - 2020. godine su:

  1. Obveznici kod kojih zbir ulaznog i izlaznog PDV u periodu od 01.08.2016. godine do 31.07.2017. godine iznosi 1,6 mil. KM i više
  2. Banke i društva za osiguranje, bez obzira na visinu PDV

Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje

Uputstvom se propisuje: način i postupak registracije korisnika elektronskih usluga UIO, određuje se ko može biti korisnik elektronskih usluga UIO, prava i obaveze korisnika elektronskih usluga UIO, postupak promjene podataka na e-portalu i postupak deaktiviranja korisničkog naloga.

 

Akcize

Podzakonski akti usvojeni iz oblasti akciza i najznačajnije novosti koje smo izdvojili iz svakog usvojenog akta predstavljeni su u tabeli u tekstu ispod.

Podzakonski akt
Najznačajnije novosti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

Uvodi se obaveza dostavljanja PDA prijave UIO elektronskim putem, počevši od poreznog perioda januar 2019. godine. Izuzetno, obveznicima je omogućeno dostavljanje PDA prijave u elektronskom obliku i prije poreznog perioda januar 2019. godine, uz preduvjet da se obveznik registruje kod UIO za elektronske usluge.

Pravilnik se primjenjuje od 1. januara 2018. godine.

Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu.

Specifična akciza na cigarete povećana je s 1,35 KM na 1,50 KM za pakiranje cigareta od 20 komada. Minimalna akciza na cigarete povećana je s 2,42 KM na 2,60 KM za pakiranje cigareta od 20 komada. Akciza na duhan za pušenje povećana je s 96,80 KM na 104,00 KM po kilogramu. Uporedivi podaci su akcize koje su prethodno utvrđene za 2017. godinu. Odluka se primjenjuje od 1. januara 2018. godine.

Odluka o količinama dizel-goriva na koje se ne plaća putarina za 2018. godinu.

Odlukom se utvrđuju količine dizel-goriva koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica na koje se ne plaća putarina za 2018. godinu. Odluka se primjenjuje od 1. januara 2018. godine.

U slučaju da imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte:

Je li Vam ovo bilo korisno