Novosti

Članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo

Poreske novosti, februar 2018.

U „Službenim novinama KS”, broj 31/17 od 10.08.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, kojim je propisana obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici KS („TZ KS“) za obavezne i dobrovoljne članove TZ KS.

Obavezni članovi TZ KS su sva pravna i fizička lica, koja na području KS imaju sjedište ili bilo kakav organizacioni dio i koja ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

No, djelatnosti obaveznih članova TZ KS, propisane Pravilnikom o djelatnostima obaveznih članova TZ KS, proširene su stupanjem na snagu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova TZ KS, dana 11.01.2018. godine.

S tim u vezi, od 11.01.2018. godine, sva pravna i fizička lica koja su registrovana i ostvaruju prihod od djelatnosti navedenih u tabeli ispod, potpadaju pod obavezne članove TZ KS i obavezni su uplaćivati članarinu.

Šifra

Naziv djelatnosti

45.1

Trgovina motornim vozilima

45.20

Održavanje i popravak motornih vozila

45.31

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

45.32

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

45.40

Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle, te održavanje i popravak motocikala

46.3

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

46.4

Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo

46.5

Trgovina na velikom informacijsko-komunikacijskom opremom

46.7

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

47.11

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

47.19

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

47.2

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

47.3

Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama

47.5

Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama

47.6

Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavnicama

47.71

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama

47.72

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavnicama

47.73

Apoteke

47.75

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

47.77

Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama

47.78

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama

47.8

Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

47.9

Trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica

47.91

Trgovina na malo putem pošte ili interneta

47.99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

51.1

Zračni prijevoz putnika

52.21

Uslužne djelatnosti u vezi sa kopnenim prijevozom

52.23

Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

52.29

Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu

52.30

Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

55

Smještaj

56

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

60

Emitiranje programa

61

Telekomunikacije

63

Informacijske uslužne djelatnosti

65.12

Ostalo osiguranje

66.12

Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima

68

Poslovanje nekretninama

73.1

Promocija (reklama i propaganda)

74.2

Fotografske djelatnosti

74.3

Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača

77.11

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

77.21

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

79

Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperateri i ostale rezervacijske usluge, te djelatnosti u vezi sa njima

82.3

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

93.13

Fitnes centri

93.21

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

93.29

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

96.04

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

Je li Vam ovo bilo korisno