Novosti

Izmjene i dopune Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini u vezi sa duhanskim prerađevinama

Poreske novosti, Jul 2014.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj: 49/14, stupio je na snagu 02.07.2014. godine, a primjenjuje se od 01.08.2014. godine.

Izmjenama i dopunama Zakona je za poreske obveznike i druga lica koja se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje propisana obaveza da na dan 01.08.2014. godine popišu zalihe navedenih duhanskih prerađevina te da popisne liste dostave Upravi za indirektno oporezivanje BiH (u daljem tekstu: „UIO“) do 08.08.2014. godine.

Pored navedenog, sva lica koja se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje obavezna su UIO do 08.08.2014. prijaviti nove maloprodajne cijene ovih prerađevina te na novu osnovicu obračunati i uplatiti razliku akcize.

Razlika između već ranije uplaćene i nanovo obračunate akcize se uplaćuje u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize mogu se do isteka zaliha prometovati po novim maloprodajnim cijenama koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.
Visina akcize na cigare i cigarilose za 2014. godinu se nije mijenjala, dok akciza na duhan za pušenje u 2014. godini iznosi 78 KM/kg.

Radi lakšeg obračuna akcize, tabele popisnih listi možete preuzeti sa web stranice UIO putem linka: http://www.uino.gov.ba/b/

Pored navedenog, skrećemo pažnju da je maksimalni iznos ukupnog akciznog opterećenja najpopularnije cjenovne kategorije cigareta od 126,00 KM za 1.000 komada povećan na 176,00 KM ukupnog akciznog opterećenja cigareta s najnižom maloprodajnom cijenom, s tim da je dinamika godišnjeg povećanja specifične akcize ostala nepromijenjena.

Akciza na duhan za pušenje će počevši od 2015. godine iznositi najmanje 80% minimalne akcize na cigarete iskazane za 1.000 cigareta. Akcizu na duhan za pušenje utvrđuje Upravni odbor UIO najkasnije do 30. oktobra tekuće za narednu godinu.
U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Je li Vam ovo bilo korisno