Novosti

Novi Stav Ministarstva o korištenju porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja

Poreske novosti, jul 2018.

Jedna od poreznih olakšica uvedena novim Zakonom o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, broj: 15/16) je olakšica po osnovu novoprimljenih zaposlenih.

Naime, porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto plaće isplaćene novoprimljenim zaposlenim, uz kumulativno ispunjenje sljedećih uslova:

  1. trajanje ugovora o radu mora biti najmanje na period 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i
  2. novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen kod poreznog obveznika ili povezanog lica u prethodnih pet godina.

Usljed nedoumica koje su se pojavile u praksi u vezi s korištenjem navedenog poticaja, Federalno ministarstvo finansija („FMF“) se nekoliko puta zvanično očitovalo po tom pitanju.

U nedavno izdatom Stavu, broj: 05-14-2-3665/15-1 od 16.06.2018. godine, FMF pojašnjava da obveznik koji je rezident FBiH, a koji ima poslovne jedinice u Republici Srpskoj i/ili Brčko Distriktu, ima pravo korištenja poreznog poticaja za novoprimljene zaposlene u tim poslovnim jedinicama (uz ispunjenje zakonskih uslova).

Pritom adresa prebivališta novoprimljenih zaposlenih u tim poslovnim jedinicama nije od značaja za primjenu poticaja, tj. poticaj se odnosi i na zaposlene sa adresom prebivališta u Republici Srpskoj i/ili Brčko Distriktu.

Stav možete pronaći na sljedećoj web adresi: http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/b7378-poticaj-novouposleni-05-14-2-3665.pdf

Je li Vam ovo bilo korisno