Novosti

Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza (period 2015. godina – 2017.godina)

Poreske novosti, Jun 2015.

U Službenom glasniku BiH, broj 50/15 od 23. juna 2015. godine objavljena je Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza, koja stupa na snagu 1. jula 2015. godine (u nastavku „Odluka“).

U skladu sa navedenom Odlukom, status "velikih obveznika indirektnih poreza", za period 2015. godina - 2017. godina, imaju oni obveznici indirektnih poreza čija zbirna vrijednost ulaznog i izlaznog PDV-a, u 2014. godini, iznosi 1.500.000,00 KM i više.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba
 

Je li Vam ovo bilo korisno