Novosti

Usvajanje novog Zakona o igrama na sreću

Poreske novosti, Jun 2015.

U Službenim novinama FBiH, broj 48/15 od dana 24. juni 2015. godine, objavljen je Ukaz o proglašenju Zakona o igrama na sreću (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon stupa na snagu 2. jula 2015. godine.

Svi priređivači igara na sreću koji na dan stupanja na snagu novog Zakona posjeduju odobrenje za priređivanje igara na sreću izdato u skladu sa Zakonom o igrama na sreću ("Službene novine FBiH", br. 01/02 i 40/10), nastavljaju raditi do isteka trajanja odobrenja, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produženje odobrenja na način kako je to propisano novim Zakonom. Svi priređivači igara na sreću dužni su da najkasnije u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona, usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama novog Zakona, i propisima donesenim na osnovu novog Zakona.

Početkom primjene ovoga Zakona, prestaje da važi Zakon o igrama na sreću („Službene novine FBiH“, br. 01/02 i 40/10).

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba
 

Je li Vam ovo bilo korisno