Novosti

Usvajanje novog Zakona o unutrašnjem platnom prometu

Poreske novosti, Jun 2015.

U Službenim novinama FBiH, broj 48/15 od dana 24. juni 2015. godine, objavljen je Ukaz o proglašenju Zakona o unutrašnjem platnom prometu (u daljem tekstu: „Zakon“). Zakon stupa na snagu 2. jula 2015. godine.

Zakon uređuje obavljanje unutrašnjeg platnog prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine, određuje sudionike i organizacije ovlaštene za obavljanje poslova platnog prometa, definiše vrste računa, načine i oblike plaćanja, izvršenje plaćanja i prinudnu naplatu s računa, postupanje, prava i obaveze sudionika u platnom prometu.

Početkom primjene ovoga Zakona, prestaje da važi Zakon o finansijskom poslovanju („Službene novine FBiH“, br. 2/95, 13/00 i 29/00).

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba
 

Je li Vam ovo bilo korisno