Novosti

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Poreske novosti, Jun 2016.

U „Službenim novinama FBiH“, broj 44/16 od 08.06.2016. godine objavljena je nova Uredba o naknadama troškova za službena putovanja.

Uredba stupa na snagu 16.06.2016. godine.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje da važi Uredba o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", broj. br. 63/10, 9/11 i 80/11).

Preuzmite dokument

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Haris Jašarević
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 161 102
hjasarevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Je li Vam ovo bilo korisno