Novosti

Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH

Poreske novosti, Jun 2016.

U „Službenim novinama FBiH“, broj 48/16 od 22.06.2016. godine objavljen je novi Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH.

Opći kolektivni ugovor stupio je na snagu 23.06.2016. godine. Stupanjem na snagu novog Općeg Kolektivnog ugovora, prestao je važiti Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/05 i 62/08).
 

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Haris Jašarević
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 161 102
hjasarevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Je li Vam ovo bilo korisno