Novosti

Upute o postupanju sa radnom knjižicom nakon 30.06.2016. godine

Poreske novosti, Jun 2016.

U ovom izdanju: Upute o postupanju sa radnom knjižicom nakon 30.06.2016. godine

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je na svojoj zvaničnoj web stranici Upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 30.6.2016.

Upute propisuju obavezno ponašanje poslodavaca prilikom popunjavanja radnih knjižica prije predaje radnicima, kao i rok u kojem sve radne knjižice moraju biti vraćene radnicima (taj rok je 31.8.2016.).

Radna knjižica nakon 1.7.2016. zadržava svojstvo javne isprave i može služiti kao dokaz u postupcima utvrđivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

Podatke relevantne za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i nekih drugih prava, od 1.7.2016. godine, radnici će moći pribaviti od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i od Porezne uprave Federacije.

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Haris Jašarević
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 161 102
hjasarevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Je li Vam ovo bilo korisno