Novosti

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak Republike Srpske

Poreske novosti, Mart 2014.

U službenom glasniku Republike Srpske broj 107 od 08. decembra 2013. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak koji se počeo primjenjivati 01. februara 2014. godine.

Izmjene i dopune se odnose na sljedeće:

Propisana su umanjenja poreske osnovice za:

a) godišnji lični odbitak poreskog obveznika u iznosu od 2.400 KM, odnosno, 200 KM na mjesečnom nivou;

b) umanjenje poreske osnovice po svakom izdržavanom članu uže porodice u iznosu od 900 KM godišnje;

c) umanjenje poreske osnovice za iznos kamata plaćenih na stambene kredite u toku godine, i

d) umanjenje poreske osnovice za iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje, ali najviše do 1.200 KM u toku godine.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte.

Je li Vam ovo bilo korisno