Novosti

Uputstvo o uslovima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Poreske novosti, Mart 2015.

Uputstvo o uslovima i postupku davanja mšljenja Uprave za indirektno oporezivanje objavljeno je u „Službenom glasniku BiH“, broj: 21/15 od 10.03.2015. godine, a na snagu stupa 18.03.2015. godine.

Uputstvo se ne primjenjuje na postupak davanja obvezujućih informacija koje izdaje nadležna organizaciona jedinica Sektora za carine, kao ni na postupak davanje obavještenja koje izdaje Odjeljenje za komunikacije i međunarodnu saradnju – Grupa za informisanje obveznika.

Zahtjev za mišljenje se podnosi Upravi za indirektno oporezivanje - Odjeljenju za pravne poslove – Grupi za izradu obvezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza.

Uslovi za podnošenje zahtjeva za mišljenje nisu pretrpjeli značajne izmjene, a rok za izdavanje mišljenja je ostao 30 dana.
Uputstvom je propisano podnošenje zahtjeva putem obrasca „ZM“ koji čini sastavni dio Uputstva, a uz njega se prilaže postavljeno pitanje, relevantna dokumentacija u vezi s njim te dokaz o uplati administrativne takse. Obrazac „ZM“ popunjava podnosilac zahtjeva - poreski obveznik registrovan kod UIO.

 

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba
 

Je li Vam ovo bilo korisno