Novosti

Ratifikacija Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Poreske novosti, Mart 2014.

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu.

U Službenom Glasniku BiH – Međunarodni ugovori, br. 5/14 od 20.03.2014. godine, objavljena je Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu (u nastavku „Sporazum“).

Prema informacijama dobijenim od Ministarstva finansija i trezora BiH, tekst Sporazuma bi trebao biti objavljen u Službenom Glasniku BiH u toku ove godine kako bi se isti počeo primjenjivati od 01.01.2015. godine.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte.

Je li Vam ovo bilo korisno