Novosti

Uputstvo o uslovima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Poreske novosti, Mart 2015.

Uputstvo je 24. marta 2015. godine objavljeno u „Službenom glasniku BiH“, broj: 25/15, a na snagu stupa 1. aprila 2015. godine.

Ukoliko Uprava za indiretkno oporezivanje BiH („UIO“) u postupku registracije utvrdi da je za registraciju obveznika indirektnih poreza potrebna mjera osiguranja, UIO od podnosioca zahtjeva za registraciju može zahtijevati bankovnu garanciju.

Ukoliko podnosilac zahtjeva nije u mogućnosti da istu podnese, može predložiti polaganje gotovinskog depozita.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba
 

Je li Vam ovo bilo korisno