Novosti

Objava novog Zakona o javnim nabavkama BiH

Poreske novosti, Maj 2014.

U Službenom Glasniku BiH, br. 39/14 od dana 19.05.2014. godine, objavljen je novi Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u nastavku „Zakon“). Zakon stupa na snagu 27.05.2014. godine, a počinje se primjenjivati istekom šest mjeseci od dana stupanja na snagu, tačnije od 27.11.2014. godine.

U prilogu ovog obavještenja, nalazi se tekst novog Zakona objavljenog u Službenom Glasniku BiH, br. 39/14 dana 19.05.2014. godine.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte. 

Zakon o javnim nabavkama BiH
Objavljeno u Službenom Glasniku BiH, br. 39/14 dana 19.05.2014. godine.

Je li Vam ovo bilo korisno