Novosti

Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izmedju BiH i Makedonije

Poreske novosti, Maj 2014.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu sa tekstom Sporazuma

U Službenom Glasniku BiH – Međunarodni ugovori, br. 6/14 od 08.05.2014. godine, objavljena je Odluka o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu sa tekstom Sporazuma (u nastavku „Sporazum“).

Prema informacijama dobijenim od Ministarstva finansija i trezora BiH, Sporazuma bi se trebao početi primjenjivati od 01.01.2015. godine.

U prilogu se nalazi tekst Sporazuma, objavljen u Službenom Glasniku BiH - Međunarodni ugovori, br. 6/14 od dana 08.05.2014. godine.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte.

Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izmedju BiH i Makedonije 
U prilogu se nalazi tekst Sporazuma, objavljen u Službenom Glasniku BiH – Međunarodni ugovori, br. 6/14 od dana 08.05.2014. godine

Je li Vam ovo bilo korisno