Novosti

Odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o akcizama na cigarete za 2014. godinu

Poreske novosti, Novembar 2013.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH je u novembru 2013. godine donio Odluku o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete za 2014. godinu. Odluka se primjenjuje od 01.01.2014. godine.

Ovom odlukom proporcionalna akciza po stopi od 42% na maloprodajnu cijenu cigareta je ostala nepromijenjena dok je posebna akciza koja se plaća na 1.000 cigareta povećana sa 37,50 KM na 45,00 KM, odnosno za pakovanje od 20 komada sa 0,75 KM na 0,90 KM.

Ako je obračunata akciza na cigarete manja od minimalne, plaća se minimalna akciza koja je sa 91,00 KM na 1.000 cigareta povećana na 104,50 KM, odnosno sa 1,82 KM za pakovanja od 20 cigareta na 2,09 KM.
Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 01.01.2014. godine, UIO BiH dostaviti popisne liste i uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize do 10.01.2014. godine.

Je li Vam ovo bilo korisno