Novosti

Objava Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u javnim nabavkama

Poreske novosti, Novembar 2014.

U Službenom Glasniku BiH, br. 90/14 od dana 18.11.2014. godine, objavljen je Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (u nastavku „Pravilnik“). Pravilnik se primjenjuje od 27.11.2014. godine od kojeg datuma se počinje primjenjivati i novi Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Zakon o javnim nabavkama BiH
Objavljeno u Službenom Glasniku BiH, br. 39/14 dana 19.05.2014. godine.

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Haris Jašarević, LL.M.
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
Jadranska bb, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 (0)33 277 560 | Fax: +387 (0)33 277 561 | Mob: +387 (0)61 161 102

Je li Vam ovo bilo korisno