Novosti

Izmjena i dopuna Zakona o postupku indirektnog oporezivanja

Poreske novosti, Novembar 2013.

Dom Naroda Parlamentarne Skupštine BiH nedavno je usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja (u daljem tekstu “Zakon”).

Objavljivanje Zakona u Službenom glasniku BiH očekuje se u narednim danima.

Izmjene i dopune Zakona obuhvatile su sljedeće:

  • Naknadni teret prinude bit će snižen sa 10% na 5%;
  • Zatezna kamata će biti snižena sa 0,06% 0,04% po danu zakašnjenja;
  • Uprava za indirektno oporezivanje BiH će imati pravo objavljivati imena obveznika koji imaju dugovanja po osnovu poreza na dodanu vrijednost, akcize i carine.
Je li Vam ovo bilo korisno