Novosti

Zakon o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije i kontrole i naplate doprinosa

Poreske novosti, Novembar 2015.

U „Službenim novinama FBiH“, broj 86/15 od 6.11.2015. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije i kontrole i naplate doprinosa. Zakon je stupio na snagu dana 7.11.2015.

Odredbama ovog zakona mijenjani su samo iznosi novčanih kazni za učinjene prekršaje. Posljedično, kazne su drastično povećane u odnosu na prethodno propisane.
 

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Samir Hadžić
Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
Jadranska bb, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel/Direct: +387 (0)33 277 560 | Fax: +387 (0)33 277 561| Mobile: +387 (0)61 796 067
shadzic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Je li Vam ovo bilo korisno