Novosti

Odluke donesene od strane Agencije za bankarstvo FBiH

Poreske novosti, novembar 2017.

Odluke donesene od strane Agencije za bankarstvo FBiH

U „Službenim novinama FBiH”, broj 90/17 od 22.11.2017. godine objavljene su sljedeće Odluke donesene od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („Odluke“):

  • Odluka o uslovima i postupku za izdavanje, odbijanje izdavanja i ukidanje dozvole za rad banke;
  • Odluka o uslovima i postupku za izdavanje i odbijanje izdavanja saglasnosti za izbor odnosno imenovanje članova nadzornog odbora i uprave banke i ukidanje izdatih saglasnosti;
  • Odluka o uslovima i postupku za izdavanje, odbijanje izdavanja i ukidanje saglasnosti za obavljanje bankarskih aktivnosti;
  • Odluka o procjeni ispunjavanja uslova za članove nadzornog odbora i uprave banke;
  • Odluka o superviziji banaka i postupcima Agencije za bankarstvo FBiH;
  • Odluka o postupku za utvrđivanje potraživanja i raspodjele aktive i pasive prilikom likvidacije banke;
  • Odluka o naknadama koje društva za faktoring plaćaju Agenciji za bankarstvo FBiH.

Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte:

Haris Jašarević
Manager
Tax, Legal Practice
T: +387 (0)33 277 560
M: +387 (0)61 161 102
hjasarevic@deloittece.com

Emir Ibišević
Senior Manager
Tax, Legal & BPS Services
T: +387 (0)33 277 560
M: +387 (0)61 396 047
eibisevic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno