Novosti

Odluke donesene od strane Agencije za bankarstvo FBiH

Poreske novosti, novembar 2017.

Odluke donesene od strane Agencije za bankarstvo FBiH

U „Službenim novinama FBiH”, broj 90/17 od 22.11.2017. godine objavljene su sljedeće Odluke donesene od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine („Odluke“):

  • Odluka o uslovima i postupku za izdavanje, odbijanje izdavanja i ukidanje dozvole za rad banke;
  • Odluka o uslovima i postupku za izdavanje i odbijanje izdavanja saglasnosti za izbor odnosno imenovanje članova nadzornog odbora i uprave banke i ukidanje izdatih saglasnosti;
  • Odluka o uslovima i postupku za izdavanje, odbijanje izdavanja i ukidanje saglasnosti za obavljanje bankarskih aktivnosti;
  • Odluka o procjeni ispunjavanja uslova za članove nadzornog odbora i uprave banke;
  • Odluka o superviziji banaka i postupcima Agencije za bankarstvo FBiH;
  • Odluka o postupku za utvrđivanje potraživanja i raspodjele aktive i pasive prilikom likvidacije banke;
  • Odluka o naknadama koje društva za faktoring plaćaju Agenciji za bankarstvo FBiH.

Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

U slučaju da imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte: 

Je li Vam ovo bilo korisno