Novosti

Osnivanje podružnica stranih pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine

Poreske novosti, Oktobar 2013

Nedavne izmjene Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine (u nastavku „FBiH“), omogućile su osnivanje podružnica stranih pravnih lica.

U skladu sa članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima FBiH, koji je objavljen 27. septembra 2013. godine u Službenim novinama FBiH br. 75/13, a koji stupa na snagu dana 05. oktobra 2013. godine, stranim pravnim licima omogućeno je osnivanje podružnica na području FBiH.

Podružnice će se osnivati u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 27/05, 68/05 i 43/09).

Je li Vam ovo bilo korisno