Novosti

Odluka o ratifikaciji Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Republike Azerbejdžan

Poreske novosti, Septembar 2013.

Odluka o ratifikaciji Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Republike Azerbejdžan o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i fiskalne utaje u odnosu na poreze na dohodak i imovinu.

U Službenom Glasniku BiH br. 16/13 od 29.08.2013. godine, objavljena je Odluka o ratifikaciji Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Republike Azerbejdžan o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i fiskalne utaje u odnosu na poreze na dohodak i imovinu (u nastavku „Sporazum“).

Prema informacijama dobijenim od Ministarstva finansija i trezora BiH, Sporazum bi se trebao početi primjenjivati od 01.01.2014. godine.

 

Je li Vam ovo bilo korisno