Novosti

Uredba o načinu i uvjetima plaćanja gotovim novcem

Poreske novosti, Septembar 2015.

U „Službenim novinama FBiH“, broj 72/15 od 18.09.2015. godine objavljena je Uredba o načinu i uvjetima plaćanja gotovim novcem. Uredba stupa na snagu 26.09.2015. godine.

Uredbom se definiraju uvjeti i način plaćanja između sudionika u platnom prometu u gotovom novcu u konvertibilnim markama.

Uredbom se uređuju i pitanja obaveze otvaranja računa, namjene gotovinskih plaćanja, podizanja gotovog novca, naloga za plaćanje, blagajničkog maksimuma, evidentiranja gotovog novca, itd.

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Haris Jašarević

Senior Consultant | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 161 102
hjasarevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba

Emir Ibišević
Manager | Tax & Legal Practice
Deloitte Advisory Services d.o.o.
Jadranska bb, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Direct: +387 33 277 560 | Fax: +387 33 277 561 | Mobile: +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com | www.deloitte.com\ba
 

Je li Vam ovo bilo korisno