Novosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

Poreske novosti, septembar 2016.

U ovom izdanju: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza („Pravilnik“) objavljen je 13.09.2016. godine u Službenom glasniku BiH, broj 68/16. Pravilnik stupa na snagu 21.09.2016. godine.

Postupci registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika
indirektnih poreza, postupci prestanka registracije i postupci
promjene podataka u Jedinstvenom registru obveznika
indirektnih poreza, koji ne budu okončani do 21.09.2016. godine, okončat će se u skladu sa odredbama Pravilnika.


Najznačajnije izmjene koje Pravilnik donosi su sljedeće:

  • Licu koje u prethodnoj kalendarskoj godini ili u tekućoj kalendarskoj godini ostvari oporezivi promet koji prelazi iznos od 50.000 KM, prava i obaveze po osnovu registracije za PDV utvrđuju se od narednog dana u odnosu na dan kada je ostvaren navedeni promet. Prethodno važeći Pravilnik propisivao je da se prava i obaveze po osnovu registracije za PDV utvrđuju od prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je pređen prag od 50.000 KM.
  • Brisani su uslovi za dobrovoljnu registraciju za PDV za lica koja nisu obavezna da se registruju.
  • Izmijenjena je lista dokumentacije koja se uz zahtjev za PDV registraciju podnosi Upravi za indirektno oporezivanje („UIO”);
  • Definisane su dodatne okolnosti pod kojima UIO može preduzeti odgovarajuće mjere osiguranja u smislu uslova za dozvoljavanje registracije ili dozvoljavanje ponovljene registracije;
  • Definisane su dodatne okolnosti nakon čijeg saznanja je UIO ovlaštena po službenoj dužnosti pokrenuti postupak prestanka PDV registracije;
  • Detaljnije su definisane obaveze registrovanog PDV obveznika u postupku prestanka registracije u vezi sa ispravkom ulaznog PDV na sva kapitalna dobra, obračunom i plaćanjem PDV na sva dobra koja će zadržati nakon prestanka obavljanja djelatnosti, te u vezi sa izmirenjem svih obaveza indirektnih poreza i dostavljanjem dokaza UIO u roku od 15 dana od dana obavještenja o pokretanju postupka prestanka registracije za PDV;
  • Uvedeno je ovlaštenje UIO da oduzme identifikacioni broj u slučaju kada je pokrenut postupak prestanka registracije obveznika koji je prestao sa radom, a koji ne može biti okončan zbog neizmirenih obaveza obveznika po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, kao i u slučaju postupka prestanka registracije obveznika kod kojeg nije izvršena reviziona kontrola kada je lice registrovano kao obveznik PDV za koga je bilo vjerovatno da će preći prag od 50.000 KM, a isti ne bude ostvaren.

Kontakti

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi sa ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Samir Hadžić
Manager
Tax & Legal Practice
T: +387 (0)33 277 560
M: +387 (0)61 796 067
shadzic@deloittece.com

Emir Ibišević
Senior Manager
Tax, Legal & BPS Services
T: +387 (0)33 277 560
M: : +387 61 396 047
eibisevic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno