Događanja

Novi zakon o radu

Deloitte seminar - 16. septembar 2015. godine

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar „Novi zakon o radu” koji će se održati u srijedu, 16. septembra 2015. godine, sa početkom u 09:00 sati u Hotelu Bristol, u ulici Fra Filipa Lastrića 2, 71 000 Sarajevo.

Teme seminara:

  1. Uporedni pregled novog Zakona o radu u odnosu na stari Zakon o radu;
  2. Obaveze poslodavaca i rokovi;
  3. Odnos prema drugim propisima, kolektivnim ugovorima i sl.

Novi Zakon o radu („Službene novine FBiH“, broj 62/15), koji je stupio na snagu 20. augusta 2015. godine, izazvao je veliku pažnju u javnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Usvajanju novog Zakona prethodio je veliki broj rasprava, debata i nejasnoća koje su i nakon stupanja na snagu Zakona aktuelne. Shodno tome, Deloitte je odlučio održati seminar na kojem će nastojati učesnicima približiti i pojasniti odredbe novog Zakona o radu u odnosu na odredbe starog zakona o radu, a sve u cilju boljeg razumijevanja istog.

Seminar će se prvenstveno osloniti na uporedni pregled novog i starog zakona o radu, sa osvrtom na razlike, novine i odnos prema drugim propisima.

Seminar je zamišljen kao interaktivna komunikacija predavača i učesnika, s ciljem prezentovanja učesnicima odredbi novog Zakona o radu, te pružanja odgovora na postavljena pitanja.

Agenda:

08:30 – 09:00

Okupljanje učesnika

09:00 – 09:15

Uvodne riječi

09:15 - 11:15

Uporedni pregled novog Zakona o radu u odnosu na stari Zakon o radu

11:15 – 11:45

Pauza za kafu

11:45 – 12:00

Obaveze poslodavaca i rokovi

12:00 - 12:15

Odnos prema drugim propisima

12:15 – 13:00

Završne riječi / Pitanja


Kotizacija:

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 60,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal i pauzu s kafom.

Molim Vas da iznos uplatite na račun Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000048560054, sa naznakom „Kotizacija za seminar“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Preuzmite i pogledajte i na našoj aplikaciji za mobilne telefone: Deloitte BiH Tax News

Kontakti:

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Irini Nestrujev-Zarić na e-mail:inevstrujevzaric@deloittece.com najkasnije do 10. septembra 2015. godine. Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Srdačan pozdrav,

Emir Ibišević
Manager
Porezno-pravno savjetovanje
Tel: +387 33 277 560
eibisevic@deloittece.com

Haris Jašarević
Viši konsultant
Porezno-pravno savjetovanje
Tel: +387 33 277 560
hjasarevic@deloittece.com