Događanja

Carinske novosti i aktuelnosti iz oblasti PDV

Deloitte seminar - 4. februar 2016. godine

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar „Carinske novosti i aktuelnosti iz oblasti PDV” koji će se održati u četvrtak, 4. februara 2016. godine, s početkom u 08:30 sati u hotelu Spa Terme 4* - Kongresni centar, Hoteli Ilidža, u ulici Hrasnička cesta 16, 71000 Sarajevo.

Teme seminara:

Carinski postupci i novine u carinskim propisima s osvrtom na praktičnu primjenu;

  1. Preferencijalni status robe i međunarodni ugovori s osvrtom na praktičnu primjenu;
  2. Aktulene dileme u primjeni Zakona o PDV i
  3. Mjesto prometa usluga u sistemu PDV u Evropskoj uniji i njegovo poređenje u skladu s PDV propisima u BiH.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da učesnicima približi novosti iz oblasti carina propisanih novim Zakonom o carinskoj politici BiH koji je 29.07.2015. godine stupio na snagu, preferencijalni status robe u skladu s međunarodnim ugovorima, aktuelne dileme iz oblasti PDV u BiH te mjesto prometa usluga u sistemu PDV EU.

Predavači:

Predavači na seminaru su:

  • Miljka Kutić, šef Odsjeka za carinske postupke u Sektoru za carine (UIO BiH)
  • Milena Knežević, stručni savjetnik za porijeklo robe (UIO BiH)
  • Anes Muslimović, šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza (UIO BiH)
  • Samir Hadžić, viši konsultant (Deloitte)

Agenda:

08:30 – 09:00

Okupljanje učesnika

09:00 – 09:15

Uvodne riječi

09:15 - 10:45

Carinski postupci i novine u carinskim propisima

10:45 – 11:00

Pauza za kafu

11:00 – 12:30

Preferencijalni status robe i međunarodni ugovori

12:30 - 13:30

Pauza za ručak

13:30 – 15:00

Aktulene dileme u primjeni Zakona o PDV

15:00 – 16:00

Mjesto prometa usluga u sistemu PDV u Evropskoj uniji


Kotizacija:

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00 KM (PDV uračunat), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal, pauzu s kafom i pauzu s ručkom.

U skladu sa dokumentom broj OD-6/16 od 27.01.2016. godine, Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je donio odobrenje o izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Molim Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Preuzmite i pogledajte i na našoj aplikaciji za mobilne telefone: Deloitte BiH Tax News

Kontakti:

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Irini Nestrujev-Zarić na e-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com najkasnije do 2. februara 2016. godine. Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Emir Ibišević
Manager
Porezno-pravno savjetovanje
Tel: +387 33 277 560
eibisevic@deloittece.com

Samir Hadžić
Viši konsultant
Porezno-pravno savjetovanje
Tel: +387 33 277 560
shadzic@deloittece.com