International human resources

Usluge

Međunarodni ljudski resursi

Usluge globalnog poslodavca

Bilo da je riječ o kreiranju prvog međunarodnog programa za zaposlene, preispitivanju operativne efektivnosti postojećeg, preispitivanju postojećeg davatelja ove vrste usluge, bilo o prenosu upravljanja programom u nastojanju da se riješe problemi koje donosi regulativa, Deloitteovi stručnjaci za međunarodne ljudske resurse su tu da vam pomognu. U saradnji s poslovnim organizacijama upravljamo finansijskim elementima i elementima naknada/nagrada za rad iz njihovih programa globalne mobilnosti. Naš pristup naslanja se na usklađenost programa privremenog rada u inostranstvu s opštim strategijama upravljanja ljudskim resursima i korporacijskim strategijama. Nudimo specijalizirano iskustvo u izradi politika, referentnih analiza i upravljanju primjenjujući u isporuci usluga vještine kojima poslodavcima znatno povećavamo vrijednost i time im omogućujemo da više vremena posvete načinima na koji njihovi zaposlenici mogu sticati iskustvo privremeno radeći u inostranstvu.