Business tax

Usluge

Usluge

Deloitte-ovi porezni stručnjaci daju savjete klijentima raznih profila i iz raznih sektora, od velikih međunarodnih korporacija do domaćih trgovačkih društava, porodičnih poduzetnika i pojedinaca trgovaca i samostalnih djelatnosti, iz područja poreza i regulative koja utiče na njihov finansijski status, i kao pravnih, i kao fizičkih osoba.

Oporezivanje kompanija


Deloitte nudi temeljita znanja i iskustvo u praktičnoj primjeni pravila oporezivanja kompanija. Praktični i inovativni porezni savjeti, u kombinaciji s našim globalnim okvirom za upravljanje poreznom usklađenošću, usađuju povjerenje u primjenu konzistentnog pristupa nezavisno o nadležnoj poreznoj upravi. Klijentima pomažemo pojednostaviti postupke upravljanja porezima i poreskim kontrolama, istovremeno pružajući globalnu preglednost potrebnu za obaviješteno donošenje strateških odluka - i sve to kao jedan globalni pružatelj usluga.

Regulatorne usluge

Putem naših stručnjaka, iskusnih i vještih u tumačenju bosansko hercegovačkih i međunarodnih zakona i propisa, nudimo široku paletu regulatornih usluga kojima našim klijentima pomažemo u donošenju kvalitetnih poslovnih odluka o strukturi poslovanja kroz definisanje odgovarajućeg pravnog oblika, zatim o spajanju, pripajanju, preuzimanju, što obuhvaća i pregledavanje poslovnih ugovora te pravnih mišljenja.

Usluge eksternalizacije poslovnih procesa

Naš je cilj klijentima olakšati administrativne poslove neophodne za odvijanje poslovnih djelatnosti kojima se bave. Spremni smo klijentima pružiti kompletne usluge, od vođenja poslovnih knjiga i isprava, pripreme izvještaja za upravu te zakonom propisanih finansijskih izvještaja, preko obračuna plata, poreza do opštih administrativnih poslova. Klijente želimo rasteretiti brige i povesti računa o ispravnom i neprekinutom odvijanju njihovih poslovnih procesa.

Usluge iz područja međunarodnog oporezivanja

Globalnim širenjem poslovanja nametnula se potreba za preispitivanjem poslovnih strategija globalnih korporacija s aspekta poreznih implikacija u svakoj zemlji u kojoj posluju ili planiraju poslovati. Naše kompetencije obuhvaćaju temeljito razumijevanje specifičnih dugoročnih i kratkoročnih ciljeva poslovanja naših klijenata, a time i mogućnost iznalaženja rješenja prilagođenih njihovim specifičnim potrebama.

Transferne cijene

Naši lokalni i međunarodni porezni stručnjaci i ekonomisti fokusirani su na integraciju planiranja transfernih cijena s opštom međunarodnom poslovnom i poreznom strategijom. Pomažemo u primjeni cjelovitih i razrađenih strategija u području transfernih cijena koje su odbranjive pred temeljitom i iscrpnom kontrolom poreznih uprava. U sklopu procesa koji je u toku, obavljamo reviziju transfernih cijena na globalnom nivou s ciljem procjene globalne izloženosti, razvoja strategija za odbranu postojećih politika, pripreme dokumentacije kao podloge za postojeće politike i koristimo je za revizijom dokumentiranu odbranu argumenata. 

Usluge globalnog poslodavca

Rastom i globalizacijom kompanija raste i složenost zapošljavanja. Među najozbiljnijim izazovima s kojima se u današnje vrijeme suočavaju poslovni subjekti su raznolikost poreznog i radnog zakonodavstva. Deloitte nudi zaokružene planove i strategije razvoja programa koji klijentima pomaže da globalne programe zapošljavanja restrukturiraju na porezno i troškovno efikasan način. 

Indirektni porezi

Deloitte-ovi stručnjaci savjetuju poslovne subjekte po pitanju indirektnih poreza kao što su porez na dodatnu vrijednost, porez na promet dobrima i uslugama, porez na promet i korištenje, carine, trošarine, porez na premije osiguranja i brojni drugi. Deloitte-ova znanja pokrivaju sve aspekte indirektnih poreza, od usklađenosti i izvještavanja, rješavanja sporova, konsultantskih usluga do prepoznavanja i korištenja prilika.

Porezno planiranje materijalnih prava zaposlenih

U mogućnosti smo pomoći klijentima u strukturiranju, primjenjivanju i upravljanju, kao i finansiranju paketa materijalnih prava za zaposlene, što uključuje planove definisanih materijalnih prava, planove definisanih doprinosa, druge oblike materijalnih prava nakon penzionisanja, zatim naknada za zaposlene te oblika zdravstvenog osiguranja i raznih oblika nagrađivanja. 

Spajanje i pripajanje

Sve transakcije – bilo da je riječ o spajanju, preuzimanju, zajedničkom poduhvatu, ulaganju u kapital ili prodaji dijelova poslovanja – dotiču se složenih pitanja koja treba prepustiti pomnoj analizi iskusnih stručnjaka. Kad u transakcijama ove vrste sudjeluju pravni subjekti koji posluju globalno, razmatranje daljnjih implikacija dodatno obeshrabruje. Deloitte može pomoći i dati savjete o načinima kako ciljano navigirati kroz brojna porezna, računovodstvena, pravna, regulatorna, kulturna i radno-pravna pitanja svojstvena prekograničnim transakcijama radi kvalitetnijeg upravljanja rizicima usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima i eventualnog većeg povrata uloženog.

Donacije i poticaji

Deloitte-ov tim za Donacije i poticaje daje savjetodavne usluge u pribavljanju sredstava za ulaganja u razne namjene, primjerice, osnivanje kompanije i njen razvoj, što uključuje razvoj uslužnih/servisnih centara, uvođenje inovativnih tehnologija, istraživanje i razvoj, edukaciju, pripravništvo, te zaštitu okoliša.