Rješenja

Postupak pripreme mjesečnih PDV prijava

Priprema nacrta PDV prijave

Dostavljanje dokumentacije
  • Klijent dostavlja dokumentaciju za pripremu mjesečne PDV prijave putem e-maila ili poštom najkasnije do 05. tekućeg mjeseca za sačinjavanje PDV prijave za prethodni mjesec.
PDV prijava se sastoji od:
  • KUF - knjiga ulaznih faktura služi za unos svih ulaznih faktura zaprimljenih od strane Klijenta na osnovu izvršenih nabavki u toku obračunskog perioda (jednog kalendarskog mjeseca) za koji se priprema PDV prijava. U slučaju kada je Klijent zastupan putem poreznog zastupnika, dobavljači mogu direktno poreznom zastupniku slati original dokumentaciju jer se kontrola PDV vrši kod poreznog zastupnika. U praksi, ulazne fakture mogu biti uključene u PDV prijavu poreznog perioda (mjeseca) iz kog nose datum izdavanja ili iz ranijih poreznih perioda.
  • KIF - knjiga izlaznih faktura služi za unos svih izlaznih faktura za obračun izlaznog PDV Klijenta za promet nastao tokom poreznog perioda (mjeseca) za koji se priprema PDV prijava.P PDV form which is used for reporting VAT liability or VAT prepayment. Verified by the business seal of the Client, i.e. the VAT representative, it is filed to the Indirect Tax Authority (ITA) no later than the 10th day of a current month for the VAT return for the the previous month (with certain exceptions - see the last point);
  • P PDV obrazac je obrazac putem kojeg se prijavljuje PDV obaveza ili pretplata. Ovjeren poslovnim pečatom Klijenta, odnosno PDV zastupnika P PDV se dostavlja Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) do 10. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec (uz određene izuzetke - vidi posljednju tačku).
  • D PDV obrazac je obrazac koji se elektronski šalje UIO radi detaljnijeg prikaza transakcija unesenih u P PDV obrascu.

Rok za dostavljanje PDV prijave

  • Predaja P PDV i D PDV obrasca se vrši najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec. U slučaju da 10. pada u subotu, nedjelju ili državni praznik, P PDV može biti predat idućeg radnog dana. Rok za vršenje plaćanja PDV obaveze za tekući mjesec (porezni period) je 10. dan u idućem mjesecu. Ukoliko 10. pada u subotu, nedjelju ili državni praznik, plaćanje se treba izvršiti najkasnije jedan dan prije nastupanja navedenih dana..

Deloitte klijentima pruža usluge pripreme PDV prijava. Ukoliko ste zainteresovani za ovu uslugu, postanite i Vi naš klijent.