technology servers

Usluge

Usluge upravljanja aplikacijama (AMS)

Deloitteove AMS usluge nadmašuju tradicionalne AMS model koji uglavnom obuhvaća metriku, podršku i analizu ugovora, fokusiranjem na poslovnu optimizaciju i inovaciju.

Mi nudimo tehnološke usluge cijelog životnog vijeka od izrade strategije, preko operacija i inovacija do stalnog održavanja.

Naše su usluge temeljene na poznavanju industrije te sposobnostima u upravljanju, održavanju i kontinuiranoj nadogradnji platformi alata naših klijenata s krajnjim ciljem ostvarenja poslovnih planova.