Ljudi

Sead Bahtanović

Direktor revizije

Sead Bahtanović

Sead je direktor revizije u Bosni i Hercegovini. Certificirani je računovođa i ovlašteni revizor sa preko 25 godina iskustva u reviziji. Osnovao je svoju revizorsku kompaniju Recon d.o.o. Sarajevo 1998. godine. Usko je sarađivao sa Deloitte & Touche (danas Deloitte) i izgradio impresivnu listu klijenata. 2001. godine, Deloitte & Touche i Recon d.o.o. se spajaju.
Sead ima opsežno iskustvo u upravljanju revizijom i kontrolom kvalitete izvršenih revizija, finansijskom revizijom u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima, finansijskom due diligence u Bosni i Hercegovini, reviziji velikih privrednih društava, revizijama projekata finansiranih od strane Vlada, reviziji finansijskih izvještaja projekata finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija, kao što su Svjetska banka i EBRD, te finansijskih institucija, telekomunikacijih kompanija, kontrole kvaliteta angažmana u svrhu poboljšanja IT i računovodstvenih sistema, obuka osoblja i donošenje rješenja za različite probleme vezane za računovodstvo i finansije.

Sead Bahtanović