Ljudi

Sabina Softić

Partnerica u reviziji Voditeljica Deloitteovog ureda u Bosni i Hercegovini

Partnerica

Sabina Softić

Sabina je vodeći partner za reviziju u regiji South Central Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija). Certificirani je računovođa (ACCA), te certificirani računovođa i ovlašteni revizor (lokalno) sa preko 15 godina iskustva u terenskoj reviziji. Radila je u praktično svim ekonomskim sektorima. Pored toga je predavač i stručnjak u oblasti MSFI-jeva.

Sabina posjeduje bogato iskustvo u reviziji i računovodstvu, izvještavanju (MSFI), finansijama, usklađenosti sa porezima i regulatonim i zakonskim zahtjevima u industrijama kao što je bankarstvo, lizing, maloprodaja/veleprodaja, distribucija, transport, energetski sektor i proizvodna industrija, te ima pouzdane kvalifikacije u općem upravljanju i administraciji, strateškom/poslovnom planiranju i implementaciji, pomaganju djelatnicima u razvijanju poslovnih sposobnosti i upravljanju.

Sabina Softić