Posted: 24 Feb. 2021 2 min. read

Kan ik mijn belgische zorgvolmacht gebruiken voor mijn franse vakantiewoning?

Populariteit van zorgvolmachten neemt jaar na jaar toe. Via dergelijke volmacht kan u op voorhand bepalen wie uw belangen zal behartigen wanneer u dat zelf niet meer kan doordat u zich in een situatie van wilsonbekwaamheid bevindt, en dit zonder tussenkomst van een rechter.

U bepaalt daarbij zelf welke handelingen deze vertegenwoordiger (= lasthebber) mag stellen en op welke manier. Zo kan u bijvoorbeeld bepalen dat hij/zij uw vermogen kan beheren door bepaalde goederen te verkopen, te verhuren en/of te schenken. U kan er bijvoorbeeld ook in bepalen in welke verzorgingsinstelling u opgenomen wenst te worden wanneer u niet meer zelfstandig zou kunnen wonen.

In een internationale context bleven de zorgvolmachten evenwel vaak zonder gevolg (zo kon een Nederlander die in België woont bijvoorbeeld geen keuze maken voor toepassing van het Nederlands recht).

Sinds 1 januari 2021 kwam hier in België verandering in door het Verdrag van s’ Gravenhage. Hierdoor verkrijgen zorgvolmachten meer erkenning op internationaal vlak, wat goed nieuws is indien uw vermogen ook deels in het buitenland gelegen is! Zo zal u nu kunnen bepalen welk recht van toepassing zal zijn op uw zorgvolmacht. U kan daarbij opteren voor het recht van uw nationaliteit, uw verblijfplaats of het land waar (een deel van) uw vermogen zich bevindt.

Jammer genoeg heeft vandaag slechts een beperkt aantal landen het verdrag geratificeerd of omgezet in hun intern recht (onder meer Nederland, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk). In landen die dat nog niet hebben gedaan, moeten de aangeduide vertegenwoordigers vaak eerst heel wat formaliteiten vervullen of zelfs de machtiging van een buitenlandse rechter verkrijgen om de beoogde handeling te kunnen stellen.

Het Verdrag laat toe dat een zorgvolmacht gesloten naar Belgisch recht in principe erkend wordt in Frankrijk. Zo zal de Belgische zorgvolmacht kunnen gebruikt worden voor de verkoop van uw Franse vakantiewoning, of kan u binnen uw Belgische zorgvolmacht een specifieke keuze maken voor de toepassing van het Franse recht voor deze woning.

Enkel rechtskeuzes gemaakt vanaf 1 januari 2021 zijn geldig. Het is daarbij aangewezen deze steeds in concreto te laten aftoetsen aan de lokale wetgeving, teneinde uw aangeduide lasthebbers onaangename verrassingen te besparen.

Actualiteiten, februari 2021

In deze editie: Fiscaliteit, tijdens en na corona | Verplicht telewerk - Spelregels en impact op uw toekomstig telewerklandschap | Debiteurenbeheer - Het ideale recept tegen wanbetalers | Mag u vragen en registreren of een werknemer gevaccineerd is tegen COVID-19? | Kan ik mijn belgische zorgvolmacht gebruiken voor mijn franse vakantiewoning?

More about author

Thomas Storme

Thomas Storme

Specialist Leader, Accountancy