Posted: 31 May 2021 3 min. read

Ga voor merkenregistratie

Bescherm uw marketingefforts

Iedere onderneming heeft er baat bij om zich in het handelsverkeer zoveel mogelijk te onderscheiden. Niet alleen de handelsbenaming kan een belangrijke troef vormen, maar ook een uniek logo of een sterke merknaam kunnen op significante wijze bijdragen aan het succes van uw onderneming. Om te vermijden dat anderen hiervan gebruik zouden maken zonder uw toestemming, is een merkregistratie onontbeerlijk.

Wanneer kan u uw merk laten registreren?

Uw merk komt in aanmerking voor registratie indien een aantal voorwaarden vervuld zijn.
Het merk moet:

  • bestaan uit een teken (een woord, een logo, een vorm, enz.),
  • toelaten om uw goederen te onderscheiden van die van een andere onderneming (een beschrijvende benaming kan niet merkenrechtelijk  beschermd worden),
  • toelaatbaar zijn (het mag bijvoorbeeld geen beschermde oorsprongsbenaming bevatten) en tot slot
  • beschikbaar zijn: het merk of een gelijkaardig teken mag nog niet geregistreerd zijn voor identieke of soortgelijke goederen of diensten.

Afhankelijk van waar uw onderneming actief is, kan u opteren voor een bescherming binnen de Benelux, binnen Europa in haar geheel of in een aantal Europese landen, of ook daarbuiten via een internationaal merk.

Welke voordelen zijn verbonden aan merkregistratie?

Eens uw merk geregistreerd is, beschikt uw onderneming gedurende een (hernieuwbare) periode van tien jaar over een exclusief recht om dat merk te gebruiken voor de goederen en/of diensten waarvoor het werd geregistreerd én binnen het beschermde territorium. Wordt uw merk toch door derden gebruikt zonder uw toestemming (bijvoorbeeld in geval van namaak), kan u meteen actie ondernemen en het gebruik ervan laten verbieden.

Daarnaast mag ook de economische waarde van een geregistreerd merk niet worden onderschat. Het biedt u de mogelijkheid om uw merk te commercialiseren door bijvoorbeeld betalende gebruiksrechten (licenties) toe te kennen aan derden. Ook in het kader van bijvoorbeeld een overname heeft een geregistreerd merk een significante meerwaarde voor uw onderneming.

Bespaar tijdelijk tot 50 % op de basiskosten van uw merkaanvraag

Op initiatief van de Europese Commissie werd de actie ‘IE-voucher’ opgestart met het oog op het financieel ondersteunen van kmo’s die hun intellectuele rechten willen beschermen. Ondernemingen die kwalificeren als een kmo –dit hangt onder meer af van het aantal werknemers (<250), de jaaromzet (<50 miljoen) en het balanstotaal (<43 miljoen)– kunnen dit jaar gedurende 5 periodes een voucher aanvragen bij het Benelux merkenbureau (BOIP), waarmee ze tot 50 % van de basis registratiekosten kunnen recupereren (tot een maximum van 1.500 EUR). In iedere periode is een budget van 4 miljoen EUR beschikbaar dat verdeeld wordt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Snel zijn is dus de boodschap. De voucher kan nog worden aangevraagd in de maanden juli en september. 

Indien de voucher wordt toegekend, moet de merk- of modelaanvraag binnen de 30 dagen na toekenning worden uitgevoerd, waarna de voucher binnen dezelfde termijn kan verzilverd worden. De voucher kan aangewend worden voor zowel een Europees als een Benelux-merk of -model. Iedere aanvrager kan slechts één IE-voucher aanvragen in 2021, maar kan dit aanwenden voor meerdere merken of modellen. Deze actie biedt de perfecte gelegenheid om een maximale bescherming te bekomen voor uw merk(en).

Wij onderzoeken graag met u op welke manier u uw merk het beste beschermt en staan u graag bij in de merkregistratie.

Actualiteiten, mei 2021

In deze editie: Bescherm uw marketingefforts - Ga voor merkregistratie | Is de bv de geprefereerde rechtsvorm? | UBO-register - Verlenging deadline voor het opladen van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging | Innovatieaftrek verlaagt belastingdruk op inkomsten uit innovatie | Waardeverminderingen op vorderingen | Bestaat gratis erven?

More about author

Anaïs De Boulle

Anaïs De Boulle

Director

Anaïs focuses on accelerating and supporting start-ups and their deal-making process in the disruptive digital economy. With over 10 years of experience in the community, she fully understands that scaling a start-up requires a different approach and investment. Being a tech-savvy legal advisor, Anaïs strongly relies on a swift and no-nonsense way of working thereby enhancing an entrepreneurial vision. In addition, Anaïs assists family-owned companies and SMEs in their relationships with key business partners in an international environment. She also helps them leverage technology to support and drive change.