Posted: 31 May 2021 2 min. read

Bestaat gratis erven?

Aangezien de successierechten regionale materie zijn, moet deze vraag per gewest afzonderlijk beantwoord worden. Alhoewel het antwoord voor elk gewest affirmatief is, verschillen de voorwaarden sterk.

Vlaanderen kent een belastingvermindering voor kleine verkrijgingen. Dit is een erfdeel van minder dan 50.000 EUR. De concrete berekening van deze vermindering leidt er toe dat een erfgenaam die niet meer dan 12.500 EUR erft, geen successierechten verschuldigd is. De vermindering is dan immers even groot (of zelfs groter) dan de successierechten die zouden verschuldigd zijn zonder vermindering. In de praktijk zullen rechtstreekse erfgenamen veelal meer dan 50.000 EUR erven, zodat deze vermindering op hen niet van toepassing is.

De vermindering wordt echter wel relevant tussen grootouders en kleinkinderen. Als grootouder kunt u immers aan elk van uw kleinkinderen een bedrag van 12.500 EUR belastingvrij nalaten (bijvoorbeeld via testament of een levensverzekering). Uw kleinkinderen erven in dit geval dus gratis.

In Wallonië en Brussel bestaat geen specifiek regime voor kleine verkrijgingen. Wel heeft elke wettelijke erfgenaam er recht op een vrijgesteld bedrag. In Brussel zijn geen successierechten verschuldigd op de eerste schijf van 15.000 EUR die u erft. In Wallonië is dit op de eerste schijf van 12.500 EUR. Dit bedrag wordt trouwens verhoogd tot 25.000 EUR indien het totale erfdeel van de betrokken erfgenaam minder bedraagt dan 125.000 EUR.

Opgelet, de vrijstelling geldt in Wallonië en Brussel enkel voor wettelijke erfgenamen en dus niet tussen grootouders en kleinkinderen. Deze laatsten erven immers niet bij wet van hun grootouders maar moeten door elke grootouder zelf als verkrijger worden aangeduid in een testament of via een levensverzekering.

Actualiteiten, mei 2021

In deze editie: Bescherm uw marketingefforts - Ga voor merkregistratie | Is de bv de geprefereerde rechtsvorm? | UBO-register - Verlenging deadline voor het opladen van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging | Innovatieaftrek verlaagt belastingdruk op inkomsten uit innovatie | Waardeverminderingen op vorderingen | Bestaat gratis erven?

More about author

Thomas Storme

Thomas Storme

Specialist Leader, Accountancy