Posted: 31 May 2021 3 min. read

Is de bv de geprefereerde rechtsvorm?

Bij de hervorming van het vennootschapsrecht was het de intentie van de wetgever om de besloten vennootschap (bv) als referentievennootschap naar voren te schuiven. De recente tweede verjaardag van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) leek ons een geschikt moment om even te toetsen of dit opzet zich ook in de praktijk vertaalt.

Enkele interessante cijfers

Uit een recent onderzoek vanuit de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat blijkt dat er in de periode tussen mei 2019 en april 2020, 32.707 nieuwe vennootschappen werden opgericht, waarbij voor 31.432 oprichtingen (96,1 %) werd gekozen voor de besloten vennootschap. In een vergelijkbare periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van het WVV (tussen mei 2018 en april 2019) werden er ‘slechts’ 24.383 nieuwe vennootschappen opgericht waarvan 22.638 BVBA’s - goed 92,8 % van de oprichtingen.

De Belgische ondernemer lijkt bij de keuze van zijn gewenste rechtsvorm inderdaad een sterke voorkeur aan de dag te leggen voor de (flexibele) besloten vennootschap. Het totaal aantal (nieuw) opgerichte vennootschappen kent sinds de inwerkingtreding van het WVV op 1 mei 2019 trouwens een sterke groei van 34,1 %.

Bron: https://www.notaris.be

De leeftijd van de oprichters

Uit de Notarisbarometer – Ondernemingen 2020 blijkt verder dat de gemiddelde leeftijd van de oprichter(s) van een besloten vennootschap lager ligt dan deze bij de naamloze vennootschap. De drempel om een vennootschap op te richten blijkt dus wel degelijk verlaagd te zijn, zeker ook voor de jonge startende ondernemer. Wellicht valt dit grotendeels te verklaren door het feit dat er geen formele minimuminbreng meer is vereist binnen de bv, terwijl deze rechtsvorm toch het voordeel biedt van de beperkte aansprakelijkheid. Het lijkt ons te vroeg (mede omwille van de bijzondere coronatijden) om te oordelen of het versterkte financieel plan werkelijk garandeert dat er toch voldoende aanvangsvermogen werd bijeengebracht om de activiteiten succesvol op te starten.

Wat met de vrije overdracht van aandelen?

Recentelijk werd ook onderzocht welke overdrachtsregelingen van aandelen de voorkeur genieten in de praktijk. Hieruit blijkt dat 83,9 % van de onderzochte vennootschappen de wettelijke regeling inzake overdracht van aandelen heeft ingeschreven in haar statuten; 5,57 % van de onderzochte vennootschappen voorziet zelfs een strengere regeling. Voorlopig behoudt de bv in de praktijk dus een overwegend besloten karakter.

Blind kiezen voor een besloten vennootschap?

Het is duidelijk dat de besloten vennootschap mede door haar flexibel karakter inzake inbreng, overdracht van aandelen, in- en uittreding uit de vennootschap heel wat mogelijkheden biedt aan de Belgische ondernemer.

Moet er dan nooit meer nagedacht worden over welke rechtsvorm te kiezen? Toch wel. Er zijn immers ook een aantal eigenheden van de bv die er toe nopen om niet blind te kiezen voor deze rechtsvorm, met name de dubbele uitkeringstest bij (winst-)uitkeringen én de strengere criteria voor de toepassing van de alarmbelprocedure.

Conclusie: de cijfers spreken grotendeels voor zich en bevestigen dat de bv haar ambitie van geprefereerde rechtsvorm zeker waarmaakt.

 

Actualiteiten, mei 2021

In deze editie: Bescherm uw marketingefforts - Ga voor merkregistratie | Is de bv de geprefereerde rechtsvorm? | UBO-register - Verlenging deadline voor het opladen van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging | Innovatieaftrek verlaagt belastingdruk op inkomsten uit innovatie | Waardeverminderingen op vorderingen | Bestaat gratis erven?

More about author

Luc Eberhardt

Luc Eberhardt

Director, Deloitte Accountancy

Director in Deloitte Private, Tax & Legal Services. Luc is specialised in legal matters with a main field of expertise in corporate law. Within the corporate law team, Luc and his colleagues focus on various Corporate law matters, such as: advice on the appropriate legal form, drafting of articles of association and assistance with company incorporation formalities, opening and closing of branches and subsidiaries, advice on option agreements, shareholders' agreements, etc. Furthermore, he offers assistance with all types of corporate transactions and company restructurings, such as (cross border) mergers and demergers, share capital decreases/increases, dissolutions and liquidations, etc.