Posted: 24 Feb. 2021 2 min. read

Debiteurenbeheer

Het ideale recept tegen wanbetalers

Meer ondernemingen worden vandaag geconfronteerd met wanbetalers als gevolg van de COVID-19 crisis. Het ideale recept voor het aanpakken van deze wanbetalers? Een gebalanceerd en gestructureerd debiteurenbeheer.

Alvorens een contract te sluiten is het belangrijk om de solvabiliteit van uw beoogde contractspartij onder de loep te nemen. Dit kan u afleiden uit eerdere ervaringen met deze partij of door publieke bronnen te raadplegen (KBO, Belgisch Staatsblad, Nationale Bank).

Het kerningrediënt is uiteraard goede algemene voorwaarden. Clausules die bij wanbetaling voorzien in de mogelijkheid tot het opschorten van uw verplichtingen, een eigendomsvoorbehoud, de aanrekening van nalatigheidsinteresten, alsook een nettingclausule zijn onontbeerlijk.
Zorg er zeker voor dat uw algemene voorwaarden – en niet deze van uw contractspartij – op de contractuele relatie van toepassing zijn.

Wordt u geconfronteerd met een wanbetaler, onderneem dan niet onmiddellijk gerechtelijke stappen. Vaak volstaat een vriendelijk telefoontje of herinneringsmailtje.

Blijft uw contractspartij nalatig, dan kan u overgaan tot strengere maatregelen: het versturen van een aanmaning met aanrekening van nalatigheidsinteresten, een ingebrekestelling, en daarna gerechtelijke stappen of buitengerechtelijke alternatieven zoals een aanmaning door gerechtsdeurwaarder, het Europees betalingsbevel of bewarend beslag op basis van een onbetwiste factuur. Deze verschillende stappen worden best opgenomen in een roadmap met daarbij de nodige templatebrieven.

Actualiteiten, februari 2021

In deze editie: Fiscaliteit, tijdens en na corona | Verplicht telewerk - Spelregels en impact op uw toekomstig telewerklandschap | Debiteurenbeheer - Het ideale recept tegen wanbetalers | Mag u vragen en registreren of een werknemer gevaccineerd is tegen COVID-19? | Kan ik mijn belgische zorgvolmacht gebruiken voor mijn franse vakantiewoning?

More about author

Anaïs De Boulle

Anaïs De Boulle

Director

Anaïs focuses on accelerating and supporting start-ups and their deal-making process in the disruptive digital economy. With over 10 years of experience in the community, she fully understands that scaling a start-up requires a different approach and investment. Being a tech-savvy legal advisor, Anaïs strongly relies on a swift and no-nonsense way of working thereby enhancing an entrepreneurial vision. In addition, Anaïs assists family-owned companies and SMEs in their relationships with key business partners in an international environment. She also helps them leverage technology to support and drive change.